ФУРАЖНИ СЕМЕНА - ЛЮЦЕРНА, ЦАРЕВИЦА, ЗАХАРНО И КРЪМНО ЦВЕКЛ0, БЯЛА И ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНA
 
 
   

 

 

 


 
 
 


Люцерна .......... 1g
 

Царевица ........ 1кg
 
Захарно
цвекло ..... 30g 50g
 
Кръмно
цвекло ....50g 100g
    


 332
  БЯЛА ДЕТЕЛИНA

Многогодишно, тревисто растение с продължително цъфтене,
което я прави добро медоносно растение.
След окосяване детелината се развива и цъфти отново, поради което е подходяща за обикновени и ливадни паркови и спортни площи.

Опаковка: 100 г, 200 г, 500 г
 


 333
  ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА

Многогодишно растение с добре развита коренова система, не е взискателна към почвените условия. Червената детелина намира приложение както като фуражно, така и като медоносно растение.

Опаковка: 100 г, 200 г, 500 г

 


 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

изработка на сайта Студио Мина ООД